AMRC – CUNG CẤP GIẢI PHÁP HOÀN CHỈNH CHO TẤT CẢ CÁC DIỆN VISA ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ ÚC

CƠ HỘI ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ ÚC CHO DOANH NHÂN VIỆT 2020

Visa 188A 

Diện đầu tư kinh doanh đổi mới

Đánh giá hồ sơ

Visa 188B 

Diện nhà đầu tư có bảo lãnh

Đánh giá hồ sơ

Visa 188C

Diện nhà đầu tư trọng yếu

Đánh giá hồ sơ

Visa thường trú 132

Diện doanh nhân tài năng

Đánh giá hồ sơ

Visa 186,187,482,189,190

Diện tay nghề

Đánh giá hồ sơ

Visa du học Úc 500

Diện sinh viên du học

Đánh giá hồ sơ

AMRC – CUNG CẤP GIẢI PHÁP HOÀN CHỈNH CHO TẤT CẢ CÁC DIỆN VISA ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ ÚC

trụ sở melbourne

Address: 13-25 Church Street,
Hawthorn East, Victoria 3122
Hotline : +614 2195 7624
Email: info@austmigrate.com.au
Website: http://austmigrate.com.au/

văn phòng perth

Address: Level 27,
44 St Georges Terrace, Perth, WA 6000
Hotline : +614 3253 4657
Email: michelle@austmigrate.com.au
Website: http://austmigrate.com.au/

văn phòng jiangsu china

Address: Zhongyinhuilong Plaza, No.8
Suzhou Yuanqu, Suzhou, China
Hotline : +512 6715 7640
Email: shengyun@austmigrate.com.au
Website: http://austmigrate.com.au/

văn phòng việt nam

Address: Lim Tower 2, 62A CMT8,
Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Hotline: 07 0809 1771
AMRCvietnam@austmigrate.com.au
Website: https://ditruuc.vn/