AMRC – CUNG CẤP GIẢI PHÁP HOÀN CHỈNH CHO TẤT CẢ CÁC DIỆN VISA ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ ÚC

Visa 188A – 888A

Diện kinh doanh đổi mới

Đánh giá hồ sơ

Visa 188B – 888B

Diện đầu tư có bảo lãnh

Đánh giá hồ sơ

Visa 188C – 888C

Diện đầu tư trọng yếu

Đánh giá hồ sơ

Visa thường trú 132

Diện doanh nhân tài năng

Đánh giá hồ sơ

Visa 186,187,482,189,190

Diện tay nghề

Đánh giá hồ sơ

Visa du học Úc 500

Diện sinh viên du học

Đánh giá hồ sơ

AMRC – CUNG CẤP GIẢI PHÁP HOÀN CHỈNH CHO TẤT CẢ CÁC DIỆN VISA ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ ÚC

LỘ TRÌNH XIN VISA ĐỊNH CƯ ÚC TẠI AMRC

Bước1: Trở thành khách hàng của AMRC
 • Ngay khi nhận được thông tin đầy đủ của Khách hàng, AMRC sẽ đánh giá hồ sơ và đưa ra giải pháp Visa phù hợp và tốt nhất cho trường hợp riêng của quý Khách Hàng
Bước 2: Xin bảo lãnh tiểu bang
 • Thời gian tư vấn chuẩn bị giấy tờ để xin bảo lãnh tiểu bang khoảng 1-4 tuần
 • Tiểu bang sẽ trả lời trong vòng 4-6 tuần sau khi nộp đơn
 • Sau khi tiểu bang cấp EOI, Khách hàng có 60 ngày để hoàn tất giấy tờ xin Visa
Bước 3: Nộp hồ sơ Visa trực tuyến hoặc trực tiếp
 • Thời gian tư vấn chuẩn bị giấy tờ để xin Visa diễn ra trong quá trình xin bảo lãnh tiểu bang và 60 ngày sau khi nhận được EOI
 • Khi nộp đơn xin Visa nếu Khách hàng có mặt tại Úc sẽ đựợc cấp Bridging Visa (Visa chờ) và hưởng các quyền lợi của Visa chờ.
Bước 4: Bổ sung thông tin theo yêu cầu Bộ Di Trú
 • AMRC sẽ hỗ trợ Khách hàng trả lời Bộ Di Trú nếu có thêm câu hỏi từ Bộ Di Trú trong quá trình xét hồ sơ
Bước 5: Kiểm tra sức khỏe và Lý lịch tư pháp
 • Sau khi xét duyệt hồ sơ, Bộ Di Trú  yêu cầu khách hàng tiến hành khám sức khỏe và kiểm tra lý lịch tư pháp
 
Bước 6: Nộp phí tiếng anh nếu không có IELTS
 • Bộ Di Trú sẽ yêu cầu Khách Hàng nộp phí tiếng anh nếu không có IELTS
Bước 7: Visa được cấp
 • Bộ Di Trú sẽ trả lời Visa 188A/ 188B/ 188C/ 132 sau khoảng 12-18 tháng
Bước 8: Đầu tư kinh doanh và Định cư tại Úc
 • AMRC sẽ tiếp tục đồng hành tư vấn đầu tư, kinh doanh tại Úc để giúp Khách hàng đáp ứng yêu cầu của Bộ Di Trú Úc
 • AMRC sẽ hỗ trợ tư vấn các vấn đề trường học, nhà ở giúp Khách hàng ổn định cuộc sống lâu dài tại Úc
 • AMRC hướng tới mục tiêu kết nối và xây dựng một cộng đồng doanh nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ và phồn vinh tại Úc