Hanh Ngo CA

Director
Tel: +61 421 957 624
Email: h.ngo@austinvest.com.au

Giám đốc – Dịch vụ Kinh doanh

 
Ms Hạnh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán công và làm việc trong ngành với vai trò Giám đốc Tài chính cho một quỹ hưu bổng doanh nghiệp lớn quản lý giá trị tài sản 8 tỷ AUD.
Hạnh đã cung cấp các dịch vụ kiểm toán cho khách hàng SMSF và dịch vụ kiểm toán di trú cho các khách hàng kinh doanh theo thị thực phân loại 188, 888 và 132.
Kinh nghiệm trong lĩnh vực của Hạnh bao gồm danh mục khách hàng đa dạng bao gồm các dịch vụ tài chính và công ty quản lý quỹ, các chương trình đầu tư được quản lý đã đăng ký và ủy thác đơn vị, các nhà phát triển bất động sản, các tập đoàn xuất nhập khẩu quốc tế, các công ty độc quyền lớn, quỹ hưu bổng, các nhà sản xuất và các tổ chức phi lợi nhuận.
Ms Hạnh thực sự quan tâm đến khách hàng của mình và làm việc cho họ để giúp họ đạt được các mục tiêu đầu tư và kinh doanh của mình.
 

Ms Hạnh mang lại nhiều kinh nghiệm với:

 • Kinh nghiệm về báo cáo tài chính và thuế
 • Tư vấn cho các nhà đầu tư tư nhân về các cơ hội mua lại
 • Cung cấp lời khuyên chiến lược phù hợp cho khách hàng doanh nghiệp
 • Giao thương đa quốc gia

Chuyên môn cốt lõi:

 • Định giá doanh nghiệp
 • Sáp nhập & mua lại
 • Tư vấn lãnh đạo và quản lý dự án
 • Tư vấn về chiến lược thoái vốn
 • Cấu trúc doanh nghiệp
 • Lập kế hoạch thuế
 • Báo cáo theo yêu cầu của cơ quan IFRS
 • Kiểm tra SMSF
 • Kiểm toán di trú
 

Bằng cấp

 • Thành viên của Viện Kế toán Công chứng Úc
 • Cử nhân Kinh doanh (Đại học Monash)
 • Đại lý thuế đã đăng ký
 • Đại lý ASIC đã đăng ký
 • Kiểm toán viên SMSF đã đăng ký

TIN MỚI NHẤT

Cập nhật mới nhất tin tức nước Úc, con người Úc, những thay đổi về các diện Visa Úc trên Austinvest. .

Quan tâm