VISA DIỆN ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH

Visa 801, 820 diện vợ chồng/ đính hôn

  • Thị thực này dành cho những người ở tại Úc bảo lãnh vợ chồng hoặc hôn phu hôn thê của họ. Người bảo lãnh phải là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện.
  • Đương đơn phải có một mối quan hệ hôn nhân hoặc đính hôn với người bảo lãnh của mình. Nếu quý vị nộp đơn xin thị thực này dựa trên mối quan hệ đính hôn, quý vị n phải có mối quan hệ này trong ít nhất 12 tháng. Nếu quý vị nộp đơn xin thị thực này dựa trên đính hôn (nói cách khác là vợ chồng chưa cưới của người bảo lãnh), quý vị phải ở bên ngoài Úc khi nộp đơn xin thị thực này. Quý vị cũng phải được đính hôn với người bảo lãnh và sẽ sớm kết hôn.

Visa bảo lãnh cha mẹ

  • Nếu quý vị ở ngoài Úc, quý vị có thể đủ điều kiện để xin định cư diện cha mẹ theo hai loại:

Visa bảo lãnh cha mẹ loại thông thường 103

  • Visa bảo lãnh cha mẹ loại 103 có thời gian chờ khoảng 25 năm.

Visa bảo lãnh cha mẹ có đóng góp 143 & 173

  • Visa bảo lãnh cha mẹ có đóng góp có thời gian chờ khoảng 2 năm.
  • Đương đơn xin visa bảo lãnh cha mẹ có đóng góp phải trả các khoản phí liên quan của chính phủ Úc để hỗ trợ cho các chi phí y tế trong tương lai. Số tiền đóng góp thay đổi và tăng lên mỗi năm.
  • Visa cha mẹ có đóng góp được chia thành hai loại: Visa cha mẹ có đóng góp loại 143 (thường trú) và Visa cha mẹ có đóng góp loại 173 (tạm trú).
  • .Đương đơn xin thị thực loại 143 được yêu cầu thanh toán các khoản phí đóng góp trong một đợt trong khi đương đơn xin thị thực loại 173 có thể thanh toán số tiền đóng góp thành nhiều đợt trong vòng hai năm. Sau khi thanh toán tất cả các khoản phí đóng góp, đương đơn sẽ được cấp thị thực thường trú.
#Ditruuc #AustInvest #DauTuDinhCuUc #Visa188 #Visa888 #Visa132

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *