VISA DIỆN TAY NGHỀ 186, 187, 482, 189 & 190

VISA TAY NGHỀ CÓ CHỦ BẢO LÃNH LÀ GÌ?

Theo chính sách di trú mới nhất của Úc, visa định cư tay nghề có chủ bảo lãnh có ba loại sau đây. Vui lòng liên hệ với AMRC để đánh giá hồ sơ của quý vị và chọn loại visa phù hợp nhất:

Visa 186 tay nghề có chủ bảo lãnh

 • Thị thực này là một phần của chương trình định cư có tay nghề do nhà tuyển dụng bảo lãnh. Nó còn được gọi là định cư có chủ bảo lãnh hoặc chương trình bảo lãnh của nhà tuyển dụng (ENS). Chính phủ Úc cho phép các công ty và / hoặc tổ chức tại Úc sử dụng lao động có tay nghề từ nước ngoài và bảo lãnh cho họ sống và làm việc ở Úc vĩnh viễn. Đây là một loại thị thực định cư vĩnh viễn.
 • Phạm vi visa 186: Các thành phố chính của Úc, bao gồm Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast, New Castle và Wollongong.

Visa 187 tay nghề có bảo lãnh theo khu vực

Thị thực này là một phần của chương trình định cư có tay nghề do nhà tuyển dụng bảo lãnh tại khu vực vùng xa trung tâm. Nó còn được gọi là chương trình định cư tay nghề có chủ bảo lãnh khu vực vùng xa (RSMS). Chính phủ Úc cho phép các công ty và / hoặc tổ chức tại khu vực các vùng xa ở Úc sử dụng lao động có tay nghề từ nước ngoài và bảo lãnh cho họ sống và làm việc ở Úc vĩnh viễn. Đây là một thị thực định cư vĩnh viễn.

Phạm vi Visa 187: Các thành phố khác của Úc, ngoại trừ Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast, New Castle và Wollongong.

Visa 482 tay nghề đang thiếu hụt tạm thời

 • Thị thực này được gọi là thị thực tạm trú, cho phép người sử dụng lao động giải quyết tình trạng thiếu lao động bằng cách đưa vào những người lao động có kỹ năng thực sự khi họ không thể tìm được một người Úc có kỹ năng phù hợp. Chương trình này tạo điều kiện cho việc tuyển dụng người lao động ở nước ngoài để giải quyết tình trạng thiếu kỹ năng tạm thời, đồng thời đảm bảo rằng người lao động Úc được ưu tiên. Người có visa này có thể làm việc tại Úc trong nghề nghiệp được chỉ định mà nhà tuyển dụng bảo lãnh chấp thuân.
 • Quy trình xin Visa 482:
 1. Chủ lao động trở thành một nhà bảo lãnh được phê duyệt
 2. Chủ lao động chỉ định nghề nghiệp và bảo lãnh người lao động
 3. Đương đơn (người lao động) xin visa 482 

Visa 189 tay nghề độc lập là gì?

 • Quý vị có thể nộp đơn xin thị thực này khi đang ở Úc (onshore) hoặc ngoài Úc(offshore). Thị thực này là sự kết hợp của thị thực 175 và thị thực 885 trước đây. Đây là một thị thực định cư vĩnh viễn.

Yêu cầu:

 • Dưới 50 tuổi khi thư mời được phát hành
 • Đề cử một nghề nghiệp phù hợp với kỹ năng và trình độ của quý vị và nằm
 • trong danh sách nghề nghiệp có liên quan
 • Có được thư đánh giá các kỹ năng của quý vị bởi cơ quan đánh giá có liên
 • quan là phù hợp với nghề nghiệp được chỉ định của bạn
 • Đáp ứng yêu cầu tiếng Anh
 • Đạt tối thiểu 60 điểm trong thang điểm di trú
 • Đáp ứng yêu cầu về sức khỏe và lý lịch tư pháp

Visa 190 tay nghề có bảo lãnh của chính phủ bang

 • Quý vị có thể nộp đơn xin thị thực này khi đang ở Úc (onshore) hoặc ngoài Úc (offshore). Thị thực này là sự kết hợp của thị thực 176 và thị thực 886 trước đây. Đây là loại thị thực định cư vĩnh viễn.
 • Khác với Visa 189, Visa 190 yêu cầu quý vị phải có sự bảo lãnh của chính phủ tiểu bang. Đương đơn xin thị thực thành công sẽ cần phải sống trong tiểu bang bảo lãnh trong hai năm trước khi chuyển đến các tiểu bang khác.

Liên hệ ngay AMRC chúng tôi để biết điều kiện chi tiết từng loại Visa tay nghề

2 thoughts on “VISA DIỆN TAY NGHỀ 186, 187, 482, 189 & 190

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *