VISA DU LỊCH ÚC

Visa du lịch có gia đình bảo lãnh

AMRC có thể hỗ trợ cha mẹ của thường trú nhân Úc hoặc công dân Úc nộp đơn xin thị thực du lịch trong khoảng thời gian từ ba đến năm năm. Thị thực nhập cảnh nhiều lần này cho phép quý vị cư trú tại Úc tối đa 12 tháng cho mỗi lần nhập cảnh.

Visa du lịch doanh nhân

AMRC có thể hỗ trợ các công ty cũng như các doanh nhân nộp đơn xin thị thực du lịch Úc diện công tác. Thị thực này cho phép quý vị đến Úc cho các mục đích kinh doanh ngắn hạn, bao gồm các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, tập huấn hoặc kết nối liên quan đến kinh doanh. Thị thực này có giá trị tối đa ba năm với mỗi lần nhập cảnh không quá 3 tháng.

#Ditruuc #AustInvest #DauTuDinhCuUc #Visa188 #Visa888 #Visa132

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *