CÁCH NHẬN ĐỀ CỬ TIỂU BANG TÂY ÚC CHO VISA 188, VISA 132

Để đủ điều kiện định cư Úc theo các chương trình đầu tư như visa 188, visa 132, nhà đầu tư phải nhận được đề cử/bảo lãnh của tiểu bang. Đề cử tiểu bang Tây Úc đang sẵn sàng cho năm 2020 và chuẩn bị bước vào năm tài khóa 2021 vào tháng 7 tới. Theo đó, nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện tương ứng từng chương trình cũng như sẽ ký thỏa thuận đề cử tiểu bang (State Nomination Agreement), thực hiện đầu tư để trở thành cư dân hợp pháp tại Úc.

 
Các chương trình định cư cần có đề cử bang Tây Úc
 
Business Migration Centre – Trung tâm di trú doanh nghiệp là cơ quan chịu trách nhiệm phê duyệt đơn xin đề cử/ bảo lãnh tiểu bang thay mặt cho Chính phủ Tây Úc.
 
Đề cử tiểu bang Tây Úc hiện có sẵn dành cho các loại thị thực tạm thời và thường trú như visa 188 (Kinh doanh Đổi mới – Business Innovation), visa 132 (Kinh doanh Tài năng – Business Talent). Đề cử tiểu bang Tây Úc dành cho cả khu vực đô thị và các vùng miền thuộc phía Tây nước Úc.
 
Có một khoản phí được tính cho tất cả các đơn xin bảo lãnh kinh doanh khi nộp cho chính phủ Tây Úc. Nhà đầu tư phải thực hiện thanh toán trực tiếp trước khi nộp đơn đăng ký đề cử. Nhà đầu tư cần ghi lại số tham chiếu được cấp sau khi hoàn tất thanh toán để điền vài mẫu đơn đăng ký, cũng như lưu trữ để tra cứu về sau.
 

Nộp đơn xin thị thực thường trú – Visa 888

Những người nộp đơn xin đề cử tiểu bang Tây Úc cho visa 888 Đổi mới và đầu tư kinh doanh –  Chủ doanh nghiệp phải chứng minh ít nhất hai năm giao dịch tích cực ở Tây Úc, bao gồm bằng chứng về doanh số. Báo cáo hoạt động kinh doanh (BAS) phải được cung cấp dưới dạng tài liệu hỗ trợ.

 
Những người có thị thực kinh doanh tạm thời (visa 188) tìm kiếm đề cử bang cho visa thường trú 888 phải đưa ra đề xuất đầu tư/kinh doanh ban đầu hoặc bản có chỉnh sửa thì phải được phê duyệt của Business Migration Centre (BMC).
 
Để đạt đủ điều kiện cho đề cử Tiểu bang loại thị thực 888 , người nộp đơn phải đáp ứng tất cả các điều kiện trong thỏa thuận đề cử tiểu bang đã ký kết với Chính phủ Tây Úc, cũng như các yêu cầu của Bộ Nội vụ.
 
 
Hướng dẫn chung đề cử tiểu bang Tây Úc
1. Visa 132 Doanh nhân có lịch sử kinh doanh thành công (Business Talent Visa Significant Business History) phải đề xuất:
 
 • Đối với doanh nghiệp đủ điều kiện:
 • Giá trị tài sản ròng sẽ kinh doanh ở Tây Úc: ít nhất 1 triệu AUD.
 • Tạo ra việc làm mới (tương đương toàn thời gian) ở Tây Úc: Ít nhất 02 việc làm.
 • Có nơi cư trú, nhà đầu tư và gia đình của họ sẽ sinh sống tại Tây Úc.
 • Đối với doanh nghiệp phát triển bất động sản:
 • Giá trị tài sản ròng sẽ kinh doanh ở Tây Úc: ít nhất 2,5 triệu AUD
 • Tạo việc làm mới (tương đương toàn thời gian) ở Tây Úc: ít nhất 01 việc làm
 • Có nơi cư trú, nhà đầu tư và gia đình của họ sẽ sống ở Tây Úc.
 • Các cam kết trên phải đạt được chứng nhận kết quả giám sát của Bộ nội vụ mẫu đơn số 1010.
 
2. Visa 188A – Thị thực Đổi mới và Đầu tư kinh doanh – Business Innovation Stream applicants phải đề xuất:
 
 • Đối với doanh nghiệp đủ điều kiện:
 • Giá trị của tổng tài sản ròng ở Tây Úc: ít nhất 900.000 AUD, trong đó ít nhất 300.000 AUD phải là tài sản ròng trong kinh doanh.
 • Tạo việc làm mới (tương đương toàn thời gian) ở Tây Úc: ít nhất 01 việc làm.
 • Thị thực Đổi mới và Đầu tư kinh doanh 188B – Business Investor Stream phải đề xuất:
 • Giá trị của tổng tài sản ròng ở Tây Úc: ít nhất 2 triệu AUD, trong đó ít nhất 1,5 triệu AUD phải được đầu tư vào Trái phiếu của Tập đoàn Tài chính Tây Úc (WATC).
 • Các cam kết trên phải được thực hiện tại thời điểm nộp đơn xin đề cử tiểu bang cho thị thực thường trú 888.
 
Nhà đầu tư trên 55 tuổi – Lợi ích kinh tế đặc biệt
 • Áp dụng với Thị thực Tài năng kinh doanh visa 132, Thị thực Đổi mới và Đầu tư kinh doanh visa188A, visa Đầu tư 188B.
 • Theo nguyên tắc chung, người nộp đơn phải đạt vượt trên yêu cầu đề cử tiểu bang tiêu chuẩn ít nhất 50 phần trăm.
Điều kiện của đề cử Tiểu bang
 • Là một phần của quy trình đánh giá, Trung tâm di cư doanh nghiệp BMC có thể yêu cầu người nộp đơn tham gia phỏng vấn cá nhân, hoặc cần có một đề xuất kinh doanh hoặc đề xuất đầu tư được đánh giá độc lập bởi một bên thứ ba.
 • Khi đến Tây Úc, những người định cư theo diện kinh doanh được yêu cầu phải thông báo cho BMC về địa chỉ cư trú và kinh doanh của họ ở tiểu bang và tiếp tục phải thông báo nếu có bất kỳ thay đổi nào phát sinh trong tương lai.
 • Xin lưu ý: Đề cử tiểu bang Tây Úc không được chuyển sang các tiểu bang hoặc Vùng lãnh thổ khác của Úc mà không có sự chấp thuận của Trung tâm Di cư Doanh nghiệp.

#Ditruuc #AustInvest #DauTuDinhCuUc #Visa188 #Visa888 #Visa132

Visa 132, 188 là những loại visa được giải quyết thủ tục nhanh chóng nhất nhưng đòi hỏi phải có đặc điểm kinh doanh phù hợp với yêu cầu chương trình. Mời Quý nhà đầu tư liên hệ với công ty AUSTINVEST để được tư vấn mô hình kinh doanh, thẩm định hồ sơ miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *