Di trú Úc | Beta Version

ditruuc.

NHÂN VIÊN

• trực tuyến

0243 2797 999

LIÊN HỆ

T2 - T7 8AM - 5PM

Hanoi City, Vietnam

Thị thực thường trú (Khu vực có tay nghề): Thị thực này cho phép người lao động có thị thực đủ điều kiện và đáp ứng yêu cầu về thu nhập để sống và làm việc lâu dài tại Úc. VISA 191 là giai đoạn 2 của visa tay nghề vùng miền tạm trú. Cụ thể, sau 3 năm giữ visa 491 hoặc visa 494 và làm việc tại khu vực được chỉ định, người lao động có cơ hội xin tiếp visa 191 để định cư.

Điều kiện để nộp VISA 191

 • Bạn phải nắm giữ VISA 491 hoặc VISA 494 ít nhất 3 năm trước khi nộp hồ sơ xin VISA 191.
 • Không có yêu cầu về thu nhập tối thiểu.
 • Bạn phải cung cấp thông báo đánh giá do Cơ quan Thuế Úc (ATO) cấp cho ba năm thu nhập trong số năm năm thị thực đủ điều kiện của bạn.
 • Đương đơn luôn tuân thủ luật Úc và hoàn thành nghĩa vụ của visa tạm trú đang giữ.
 • Đương đơn phải ở trong nước Úc.

Quyền lợi khi sở hữu VISA 191

 • Được ở lại Úc vĩnh viễn.
 • Có quyền học tập và làm việc.
 • Ghi danh vào chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Úc, Medicare.
 • Bảo lãnh người thân sang Úc.
 • Du lịch đến và đi từ Úc trong 5 năm.
 • Trở thành công dân Úc khi thỏa các điều kiện.