Di trú Úc | Beta Version

ditruuc.

NHÂN VIÊN

• trực tuyến

0243 2797 999

LIÊN HỆ

T2 - T7 8AM - 5PM

Hanoi City, Vietnam

VISA 491 là Thị thực khu vực làm việc có tay nghề (tạm thời). Thị thực này cho phép những người lao động có kỹ năng và gia đình họ tạm trú tại các khu vực được chỉ định của Úc. Điều kiện là người lao động phải được đề cử bởi Chính phủ của tiểu bang, vùng lãnh thổ Úc, hoặc người thân là thường trú nhân/ công dân Úc.

Quyền lợi của người giữ VISA 491

 • Được phép ở lại Úc trong 5 năm
 • Được sống, làm việc và học tập tại khu vực được chỉ định của Úc
 • Được tự do đi lại trong và ngoài nước Ucs nhiêu lần tùy thích trong khi thị thực còn hiệu lực​
 • Được nộp đơn xin thường trú sau 3 năm kể từ khi được cấp visa.

Điều kiện xin VISA 491

 • Bạn phải nộp đơn và bày tỏ nguyện vọng của mình trước khi nộp hồ sơ.
 • Dưới 45 tuổi tại thời điểm nộp đơn. Bạn vẫn có thể nộp đơn xin thị thực nếu bạn bước sang tuổi 45 sau khi chúng tôi mời bạn nộp đơn.
 • Tiếng Anh: Đạt tối thiểu 6 điểm IELTS cho mỗi kỹ năng.
 • Bạn cần vượt qua kỳ thi đánh giá kỹ năng tay nghề. Đánh giá kỹ năng của bạn phải được thực hiện trong vòng 3 năm trước ngày bạn được mời. Nếu việc đánh giá diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn hơn thì khoảng thời gian đó chắc chắn chưa trôi qua.
 • Nếu kỹ năng của bạn được đánh giá dựa trên bằng cấp bạn có được ở Úc khi bạn có thị thực du học, thì bằng cấp đó phải là từ việc học một khóa học đã đăng ký trên CRICOS.
 • Bạn phải đạt được 65 điểm trở lên.
 • Đương đơn cần được đề cử bởi một tiểu bang/ lãnh thổ.
 • Nếu không, đương đơn phải được bảo lãnh bởi người thân đang ở Úc thỏa điều kiện. Cụ thể:
  • Người ấy phải là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện.
  • Người ấy từ 18 tuổi trở lên và đang cư trú Úc tại vùng lãnh thổ được chỉ định
 • Công việc đương đơn được đề cử phải thuộc danh sách nghề nghiệp được Chính phủ Úc chấp thuận.
 • Đương đơn phải chứng minh mình được một doanh nghiệp ở Úc mời làm việc.
 • Không yêu cầu đang giữ bất kỳ loại VISA nào.