Di trú Úc | Beta Version

ditruuc.

NHÂN VIÊN

• trực tuyến

0243 2797 999

LIÊN HỆ

T2 - T7 8AM - 5PM

Hanoi City, Vietnam

“Visa Úc diện hôn nhân” (Australian Partner Visa) là một loại visa mà người nước ngoài có thể xin để nhập cảnh và sống tại Úc thông qua mối quan hệ hôn nhân với một ng dân hoặc người cư trú đã được chấp thuận tại Úc. Đây là một cách để người nước ngoài có thể đoàn tụ và sống cùng với người bạn đời tại Úc.ng dân hoặc người cư trú đã được chấp thuận Visa Úc diện hôn nhân thường yêu cầu chứng minh và chứng thực mối quan hệ hôn nhân chân thành và thực sự giữa hai người. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp chứng cớ về việc cùng sống chung, chia sẻ tài chính, thư từ chứng minh mối quan hệ, và nhiều tài liệu khác để chứng minh tính chân thành của mối quan hệ hôn nhân. Quy trình và yêu cầu cụ thể cho visa Úc diện hôn nhân có thể thay đổi theo thời gian và theo chính sách di trú của Úc.

The 4 pillars – chứng minh mối quan hệ

Để đáp ứng điều kiện xin bất kỳ visa hôn nhân nào, cả người đơn và đối tác của họ cần phải cung cấp chứng minh rằng mối quan hệ giữa họ là chân thật và đang được duy trì. Có bốn yếu tố chính ảnh hưởng đến việc xác minh mối quan hệ vợ chồng hoặc đối tác de facto trong hồ sơ Di trú, được gọi là “4 trụ cột”. Khi nộp hồ sơ cho Bộ Di Trú, quý vị cần phải chứng minh rằng hồ sơ của mình đáp ứng đầy đủ bốn điều kiện này: 1. Ràng buộc về mặt tài chính (Financial aspects): Điều này bao gồm việc chứng minh sự liên kết tài chính giữa cả hai bên, chẳng hạn như tài sản chung, nợ vay chung, hoặc quản lý tài chính hàng ngày cùng nhau. 2. Chia sẻ cuộc sống gia đình hàng ngày (Nature of the household): Quan hệ hôn nhân yêu cầu sự chia sẻ trách nhiệm và cuộc sống hàng ngày. Điều này có thể bao gồm việc chăm sóc con cái chung, tham gia vào việc nhà, cùng nhau quản lý và chia sẻ hóa đơn và thu chi gia đình. 3. Công nhận của xã hội (Social aspects): Để chứng minh tính chân thật của mối quan hệ, quý vị cần phải cung cấp bằng chứng về sự công khai của mối quan hệ trong cộng đồng xã hội, thông qua việc mọi người thân, đồng nghiệp, bạn bè… biết đến và thừa nhận mối quan hệ của quý vị. 4. Cam kết giữa hai người (Personal commitment): Bằng cách trình bày khoảng thời gian mà hai bên đã dành cho nhau và sự hiểu biết sâu rộ về nhau, quý vị có thể chứng minh mức độ cam kết và nhiệt thành của mối quan hệ. cam kết và nhiệt thành của mối quan Những yếu tố này cùng nhau tạo nên một bức tranh toàn diện về mối quan hệ hôn nhân hoặc de facto partner trong hồ sơ Di trú. Việc chứng minh đầy đủ và chân thật các trụ cột này sẽ giúp tăng khả năng thành công khi xin visa hôn nhân tại Úc.

Các loại visa hôn nhân Úc

Diện đính hôn – Prospective Marriage visa (SC 300)

Thị thực này cho phép bạn đến Úc để kết hôn với người phối ngẫu tương lai của mình và sau đó nộp đơn xin thị thực hôn nhân.

Kết hôn ngoài nước Úc – Tạm trú (SC 309)

Thị thực này cho phép vợ/chồng hoặc vợ/chồng trên thực tế của một ng dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc ng dân New Zealand đủ điều kiện sống tạm thời ở Úc. Nhận được thị thực này là bước đầu tiên hướng tới thị thực Đối tác lâu dài (loại 100).

Kết hôn ngoài nước Úc – Thường trú (SC 100)

Thị thực này cho phép vợ/chồng hoặc vợ/chồng trên thực tế của ng dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc ng dân New Zealand đủ điều kiện sống ở Úc vĩnh viễn. Nó thường được cấp cho những người có thị thực hôn nhân tạm thời (subclass 309).

Kết hôn trong nước Úc – tạm thời (SC 820)

Thị thực này cho phép vợ/chồng hoặc vợ/chồng trên thực tế của một công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện sống tạm thời ở Úc. Nhận được thị thực này là bước đầu tiên hướng tới thị thực Đối tác lâu dài (phân lớp 801).

Kết hôn trong nước Úc – Thường trú (SC 801)

Thị thực này cho phép vợ/chồng hoặc vợ/chồng trên thực tế của một công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện sống ở Úc vĩnh viễn. Nó thường chỉ dành cho những người hiện đang có thị thực hôn nhân tạm thời (subclass 820).